Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 22
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian