Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 409
Điểm GP 3
Điểm SP 623

Người theo dõi (18)

Jennie BLINK
Ace Nguyên
PRC - Kelly (ff)
Ari Chan TM

Đang theo dõi (11)

Dòng thời gian