Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 64
Số lượng câu trả lời 1557
Điểm GP 29
Điểm SP 701

Người theo dõi (28)

Lê Đỗ Anh Khoa
Lê Như Nguyệt
Yuuto

Đang theo dõi (7)

Lê Đỗ Anh Khoa
kethattinhtrongmua
Trúc chó
Cá Voi Con 🐋
Vũ Minh Tuấn