Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 60
Số lượng câu trả lời 6156
Điểm GP 661
Điểm SP 5087

Người theo dõi (899)

Tran Phuong Anh
loann nguyễn
Nguyễn Minh Sơn
Cao ngocduy Cao

Đang theo dõi (1)

Quang Duy

Câu trả lời:

B_ _BB sai chỗ nào ạ?

Câu trả lời:

Lưu Võ Tâm Như chị ẩn dật lâu rồi mà :v