Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 65
Số lượng câu trả lời 1560
Điểm GP 20
Điểm SP 820

Người theo dõi (43)

Đang theo dõi (12)

Ngố ngây ngô
Nguyen
tthnew

Câu trả lời:

A

Câu trả lời:

Dịch vụ trong đó nổi bật có

+Du lịch do có cảnh đẹp -> khách nhiều ->nhiều Khách sạn ,nhà hàng -> Tăng cơ cấu GDP ->Được giới báo chí review -> Du khách nước ngoài đến
*Là nguồn thu ngoại tệ lớn

+ Công nghệ thông tin (IT) phát triển -> Dịch vụ tiên tiến hơn ->Nhiều người dùng -> Chạy Ads rồi thu phí -> Nguồn thu lớn Ngoài ra kinh doanh phần mềm cũng là nguồn thu không nhỏ
+ Thương nghiệp phát triển ->Trao đổi hàng hóa ,sản phẩm thuận tiện ->Xuất khẩu sản lượng du thừa tránh tồn đọng ->Các nước tân tiến nhận mua và ký hiệp định kinh tế (như EVFTA) giúp Việt Nam

*Có được các mối quan hệ , thị trường cung cấp nguyên liệu vật tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho ngành kinh tế và thu được số ngoại tệ khổng lồ
+Giao thông vận tải trao đổi hàng hóa và bán hàng online xuyên quốc gia

*Làm cho ngành bưu chính viễn thông phát triển ->Thu ngoại tệ
+Tài chính, tín dụng, kinh doanh tài sản giúp một phần không nhỏ cho nền kinh tế

+Dịch vụ giúp K tế phát triển ,hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài
Vai trò : (Mấy dấu * ấy)

Ngoài ra còn Tạo ra nhiều việc làm, đem nguồn thu nhập lớn cho kinh tế.Giảm tỉ lệ dân số nghèo ,tỉ lệ thất nghiệp ,giảm tệ nạn xã hội