Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 1582
Điểm GP 33
Điểm SP 869

Người theo dõi (61)

Đang theo dõi (12)

Trà My
Trúc Giang
Diệu Huyền
Yuuto
B.Trâm