Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 1673
Điểm GP 204
Điểm SP 1788

Người theo dõi (183)

Đang theo dõi (11)