Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Cần Thơ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 20
Số lượng câu trả lời 315
Điểm GP 8
Điểm SP 282

Người theo dõi (6)

Duyên
Ngân Hà

Đang theo dõi (33)

💋Amanda💋
Akai Haruma
Quang Nhân
Trần Khởi My

Dòng thời gian