Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 2
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (4)

Lê Thư Mi
Ngố ngây ngô
Rin Rinn