Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 91
Điểm GP 5
Điểm SP 32

Người theo dõi (10)

EDG
EDG
Ngân Hà
Kim Taehyung
kethattinhtrongmua

Đang theo dõi (19)

Thùy Trang
Thanh Lam
Nguyen Quynh Huong
Hà Đức Thọ
Aikatsu Mizuki