Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 43
Số lượng câu trả lời 1229
Điểm GP 201
Điểm SP 1242

Người theo dõi (194)

Quỳnh Như
Lu Lu
anh lan

Đang theo dõi (3)

Dòng thời gian