Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 930
Điểm GP 90
Điểm SP 605

Người theo dõi (88)

vũ trần
kayuha
Khuynh ly Nam cung

Đang theo dõi (56)

diuhuyn
le thu hien
vũ trần
Thùy Trang

Dòng thời gian