Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 982
Điểm GP 49
Điểm SP 665

Người theo dõi (33)

Duyên Đoàn
Tran Duy Hung
lengocanh
Linh nguyen thuy

Đang theo dõi (26)

Maximilian
Thanh Tramm
$Mr.VôDanh$
Linh nguyen thuy