Câu hỏi của Nguyễn Trương - Toán lớp 9

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Hôm nay tôi xin gửi danh sách các bạn tiếp tục thi vòng 3 để nhận thưởng:

1. Arakawa Whiter

2. Shurima Azir

3. DƯƠNG PHAN KHÁNH DƯƠNG

4. Dương Nguyễn

5. Nguyen

6. Lân Trần Quốc

7. Đời về cơ bản là buồn... cười!!!

Các bạn đều được +1 điểm cho vòng 3 nhá!

Thời gian diễn ra vòng 3 là 21 giờ hôm nay đến 12h trưa ngày 5/3/2019

Đây cũng là vòng thi cuối cùng nên mong các bạn trên hãy làm bài cẩn thận

Và cũng là lần đầu tiên mình tổ chức cuộc thi nên còn nhiều điều làm chưa tốt nên mong các bạn hoan hỉ, niệm tình bỏ qua cho, tôi thành thật biết ơn/

    18 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.