Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 811
Điểm GP 44
Điểm SP 536

Người theo dõi (38)

Đang theo dõi (34)