Vòng 3 - Vòng chung khảo

(Đề thi chính thức)

VÒNG 3 - VÒNG CHUNG KHẢO, CUỘC THI TOÁN TIẾNG ANH LẦN 4 (VEMC 2021)

Chúc mừng 15 bạn có điểm cao nhất ở vòng 2 đã được tham dự vòng chung khảo và có cơ hội giành được phần thưởng 750 COIN đến từ nhà tài trợ hoc24 và rất nhiều nhà tài trợ cá nhân hào phóng! Phần thưởng GP và COIN của các bạn trong vòng 2 sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản sau khi cuộc thi kết thúc!

*Điểm cộng ở vòng 2 sẽ được cộng thêm vào bài làm ở vòng 3.

*Cấu trúc đề thi vòng 3: bao gồm 8 câu, trong đó có 3 câu trắc nghiệm, 3 câu trắc luận (điền đáp án trực tiếp vào bài làm mà không cần ghi cách giải), 1 câu giải dãy số quy luật và 1 câu tự luận (yêu cầu ghi cách giải chi tiết).

*Cách trình bày:

  • - Trắc nghiệm: Trả lời đáp án bạn chọn ngay cạnh số của câu hỏi đó (VD: 1A,2B,…). 
  • - Trắc luận: Trả lời đáp án vào ô giải, không ghi lời giải và cách giải vào bài làm. Dấu thập phân được sử dụng là dấu "." Ghi thêm đơn vị vào đáp án, sai dấu sẽ bị trừ 20-50% số điểm nếu đáp án đúng.
  • - Giải dãy số quy luật: Trả lời số cần tìm vào ô giải và quy luật của dãy số. Tìm được số cần tìm của dãy số, các bạn nhận được 40% số điểm. Tìm được quy luật dãy số, các bạn nhận được 60% số điểm còn lại.
  • - Tự luận: Ghi chi tiết lời giải và đáp án vào bài làm, chấm điểm theo từng ý.
  • Không chấp nhận sửa đáp án sau khi đã nộp bài làm. Mỗi thí sinh tham gia chỉ được làm bài một lần duy nhất.

*Với mỗi câu trả lời đúng trong phần trắc nghiệm và trắc luận các bạn sẽ được số điểm tương ứng của câu hỏi đó, sai bị trừ 25% số điểm câu đó, không trả lời không bị trừ. Với 2 câu tự luận, các bạn sẽ không được điểm dù có làm sai hoàn toàn hay không làm bài. Để tránh tình trạng âm điểm, mỗi bạn sẽ xuất phát với 9.6 điểm (vì phần trắc nghiệm và trắc luận chiếm 48 điểm, giải dãy số quy luật và tự luận chiếm 52 điểm).

*Phần thưởng vòng 3:

@ 1 PLATINUM KEY: 350-400 COIN + 50GP.

@ 2 GOLD KEY: 100 COIN + 40GP.

@ 3 SILVER KEY: 50 COIN + 30GP.

@ 4 BRONZE KEY: 0-10 COIN + 20GP.

@ 7 PARTICIPATION AWARD: 10GP.

*Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 17/7/2021 đến 21h59 ngày 21/7/2021 (5 ngày).

Chúc các bạn làm bài thật tốt!

------------------------------------------------------------------------------------

Questions 1 to 3: 4.8 marks/question for a right answer, 0 point for no answer and -1.2 points for a wrong answer. Answers A,B,C,D or E in your answer box.

1, Spy Ben breaks in a secret base. To enter the base, he needs to decode a three-circle key. The code has three parts, each of which contains letters of numbers as shown in the figure.