Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Cần Thơ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 49
Số lượng câu trả lời 1925
Điểm GP 1038
Điểm SP 1556

Người theo dõi (335)

Vanh Vênh
Đỗ Danh Nam
xuân thắng
GDucky

Đang theo dõi (30)

Vocie The
Truong Vu Xuan
minh nguyet
Lê Thu Dương
Thái Dương