Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Cần Thơ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 58
Số lượng câu trả lời 1990
Điểm GP 1057
Điểm SP 1766

Người theo dõi (355)

Khanhhuynh
Demo:))
Hân Nguyễn
Cao ngocduy Cao
Phí Việt Hà

Đang theo dõi (31)

Vocie The
Truong Vu Xuan
minh nguyet
Lê Thu Dương