Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 34
Số lượng câu trả lời 489
Điểm GP 113
Điểm SP 293

Người theo dõi (112)

Min Dễ Thương
Vy Hàn Kim
Lan Anh
Phuong Nguyen

Đang theo dõi (10)

Dòng thời gian