Các kiến thức bổ trợ chương trình vật lý 12

B.Thị Anh Thơ
6 tháng 12 2019 lúc 20:45

Số proton và số notron của hạt nhân X là:

\(n_p=53\)

\(n_n=131\)

Khối lượng chất phóng xạ giảm đi sau thời gian t là:

\(m=m_0-m_0.2\frac{-t}{T}\)

Theo đề bài ta có:

\(m=\frac{m_0}{e^2}\rightarrow m_0-m_0.2\frac{-t}{T}=\frac{m_0}{e^2}\)

\(\rightarrow1-2\frac{-t}{T}=\frac{1}{e^2}\)

\(\rightarrow2\frac{-t}{T}=0,865\Rightarrow-\frac{t}{T}=-0,21\)

\(\Rightarrow t=0,21T=0,21.8,05=1,69\)

Bình luận (0)
Bùi Diệp Gia Hân
27 tháng 11 2019 lúc 22:11

Đổi 397g=0.397kg

320cm3=3,2.10-4m3

Khối lượng riêng của hộp sữa ông thọ theo đơn vị kg/m3 là:

D=\(\frac{m}{v}\)=0.397:3,2.10-4=1.240625.10-5(kg/m3)

mình ko bik có đúng k nx.Sai thì thôi:>

Bình luận (0)
tan nguyen
1 tháng 11 2019 lúc 20:51

Hỏi đáp Vật lý

Bình luận (0)
tan nguyen
29 tháng 10 2019 lúc 18:52

bạn cần xác định là bình thuỷ điện này ủ nước nóng ở nhiệt độ 80 độ C sẽ tiêu hao bao nhiêu pin trong hai ngày vì có thể nếu bạn ủ ở nhiệt độ 80 độ C thì lượng pin tiêu thụ sẽ rất cao vậy lên mình nghĩ là có thể sẽ ko ủ đc nhé mà mình nghĩ bạn nên ử từ nhiệt độ thấp rồi tăng dần lên nhiệt độ cao nhé

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN