Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 36
Số lượng câu trả lời 1738
Điểm GP 159
Điểm SP 1276

Người theo dõi (100)

Minz Ank
Gaming DemonYT
hồng ân cute
Mai Thế Quân
hồ hải đăng

Đang theo dõi (4)

Hùng Nguyễn
Thảo Phương
Trần Diệu Linh