Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 85
Số lượng câu trả lời 9940
Điểm GP 2020
Điểm SP 9695

Người theo dõi (1783)

Đang theo dõi (12)

trần thảo my
Tử Đằng
Toshiro

Dòng thời gian