Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 96
Số lượng câu trả lời 10362
Điểm GP 2192
Điểm SP 10422

Người theo dõi (1875)

Jackson Williams
ggggggggggg
Demo:))
DARKWOLF_VN

Đang theo dõi (18)