Bài 14 : Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1)Khối liên hợp ước chủ yếu bao gồm những nc nào?
2)Nguyên cớ bùng nổ chiến tranh thứ 2 là gì?
3)Kẻ hung hăng nhất và nc bị thua thiệt nhất trong chiến tranh thế giới thứ 1 là nc nào?
4)Tình hình chính trị đặc biệt của nc Nga sau chiến tranh thứ 2 nắm 1917 là gì?
5)Sau khi dành thắng lợi trong cách mạng tháng 10 nắm 1917 ,nhân dân Nga dưới sự lãnh đạo của Lê -nin và đảng Buôn xê bít đã làm gì?
6)Tình hình kinh tế nc Mĩ trong thập niên 20 nửa thế kỉ XX là gì?
7)Nhận xé đời sống nhân dân lao động nc Mĩ ?
9)Thời gain nc Mĩ lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ?
10)Để đưa nc Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế chính phủ Mĩ đã làm j ?
11)Tình hình chính trị nc Nga trước cuộc chiến tranh dân chủ tư sản lần thứ 2 có điểm j giống với tình hình nc Nga trước cách mạng 1905-1907?
12)Tại sao Nhật Bản phải tiến hành cải cách?
13)Cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị được tiến hành trên những lĩnh vực nào?
14)Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân Nhật Bản đã dẫn đến sự thành lập tổ chức nào năm 1901?
15)Để đưa nc Nhật thoát khỏi khủng hoảng kinh tế giới cầm quyền Nhật Bản đã làm gì?
16)So với các nc ở Châu Á tình hình Nhật Bản giữa thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20 có điểm gì khác biệt?
17)Kết quả cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 là gì?
18)Cuộc khởi nghĩa vũ trang do Trung Quốc đồng minh hội lãnh đạo bùng nổ dành thắng lợi đầu tiên ở đâu?
19)Trung quốc bị chia rẽ bởi các đế quốc tiêu biểu nào?
20)Đế quốc nào ghi đầu trong việc xâm chiếm Trùng Quốc?
21)Nguyễn nhân chủ yếu khiến các nc phương Tây đua nhau sâu xé Trung Quốc là gì?
Giup mình với,Mơn các bạn nhìu nha^^

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.