Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 133
Điểm GP 24
Điểm SP 179

Người theo dõi (38)

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian