Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 139
Số lượng câu trả lời 7021
Điểm GP 1821
Điểm SP 14899

Người theo dõi (3016)

Duy Tú
Pukapuka Molulu
iiipontyu
Nguyễn Mai

Đang theo dõi (307)

19
19
Phạm Bình Minh