Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 49
Số lượng câu trả lời 3977
Điểm GP 1016
Điểm SP 5696

Người theo dõi (817)

Huy Jenify
16.Dư Bảo Long
cung kim ngưu
Minz Ank

Đang theo dõi (0)