Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 50
Số lượng câu trả lời 3979
Điểm GP 1015
Điểm SP 5564

Người theo dõi (816)

dinh pham
Trần Diệp Nhi
hung
Minh Đạt

Đang theo dõi (0)