Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 435
Số lượng câu trả lời 90
Điểm GP 2
Điểm SP 29

Người theo dõi (95)

lâm mỹ ngọc
Vũ Ngọc Huyền
Nguyễn Hồng An
Lê Cẩm Tú

Đang theo dõi (172)

Lục Hạ Dii
Trần Diệp Nhi
Alice
Nguyễn Hồng An
Thu Trang Phạm

Dòng thời gian