Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 20
Điểm GP 2
Điểm SP 5

Người theo dõi (7)

Đang theo dõi (51)

Đỗ Ngọc Linh
Trang cute
Lê Mỹ Linh
ngonhuminh

Dòng thời gian


Câu trả lời:

C