Bài 14 : Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Hải supersaiyan blue kaioken
30 tháng 10 2019 lúc 18:43

xuất hiện các công ti đọc quyền và đi xâm chiếm các nước khác nha

Bình luận (0)
Love Music Nightcore

1)Khối liên hợp ước chủ yếu bao gồm những nc nào? 2)Nguyên cớ bùng nổ chiến tranh thứ 2 là gì? 3)Kẻ hung hăng nhất và nc bị thua thiệt nhất trong chiến tranh thế giới thứ 1 là nc nào? 4)Tình hình chính trị đặc biệt của nc Nga sau chiến tranh thứ 2 nắm 1917 là gì? 5)Sau khi dành thắng lợi trong cách mạng tháng 10 nắm 1917 ,nhân dân Nga dưới sự lãnh đạo của Lê -nin và đảng Buôn xê bít đã làm gì? 6)Tình hình kinh tế nc Mĩ trong thập niên 20 nửa thế kỉ XX là gì? 7)Nhận xé đời sống nhân dân lao động nc Mĩ ? 9)Thời gain nc Mĩ lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ? 10)Để đưa nc Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế chính phủ Mĩ đã làm j ? 11)Tình hình chính trị nc Nga trước cuộc chiến tranh dân chủ tư sản lần thứ 2 có điểm j giống với tình hình nc Nga trước cách mạng 1905-1907? 12)Tại sao Nhật Bản phải tiến hành cải cách? 13)Cuộc cải cách Duy Tân Minh Trị được tiến hành trên những lĩnh vực nào? 14)Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân Nhật Bản đã dẫn đến sự thành lập tổ chức nào năm 1901? 15)Để đưa nc Nhật thoát khỏi khủng hoảng kinh tế giới cầm quyền Nhật Bản đã làm gì? 16)So với các nc ở Châu Á tình hình Nhật Bản giữa thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20 có điểm gì khác biệt? 17)Kết quả cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 là gì? 18)Cuộc khởi nghĩa vũ trang do Trung Quốc đồng minh hội lãnh đạo bùng nổ dành thắng lợi đầu tiên ở đâu? 19)Trung quốc bị chia rẽ bởi các đế quốc tiêu biểu nào? 20)Đế quốc nào ghi đầu trong việc xâm chiếm Trùng Quốc? 21)Nguyễn nhân chủ yếu khiến các nc phương Tây đua nhau sâu xé Trung Quốc là gì? Giup mình với,Mơn các bạn nhìu nha^^

Nguyễn Văn Tuệ
14 tháng 12 2018 lúc 21:13

Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại bao gồm:

- Thứ nhất, sự thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản trên thế giới.

- Thứ hai, sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản. Thời kì chủ nghĩa tư bản từ giai đoạn tự do cạnh tranh chuyển sang giai đoạn độc quyền.

- Thứ ba, phong trào đấu tranh của giai cấp tư sản diễn ra mạnh mẽ.

- Thứ tư, sự mở rộng xâm lược của chủ nghĩa tư bản và cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Huyền
11 tháng 12 2018 lúc 19:37

Nêu nguyên nhân : các nước đế quốc xâm chiếm Trung Quốc

- Từ thế kỉ XVIII và nhất là sang thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây tăng cường xâm chiếm thị trường thế giới. Trung Quốc là một nước lớn, đông dân nhất châu Á, cũng đứng trước ngu cơ trở thành “miếng mồi” cho các nước đế quốc phân chia, xâu xé.

Bình luận (0)
Trịnh Trần Phúc Khang
11 tháng 12 2018 lúc 19:38

- Trung Quốc giàu tài nguyên, khoáng sản.

- Là nước lớn, đông dân => thị trường tiêu thụ rộng lớn.

- Nửa sau thế kỉ XIX, chính quyền phong kiến Mãn Thanh mục nát, suy yếu.

Bình luận (0)
Fɑɭυ
11 tháng 12 2018 lúc 21:23

Từ thế kỉ XVIII và nhất là sang thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây tăng cường xâm chiếm thị trường thế giới. Trung Quốc là một nước lớn, đông dân nhất châu Á, cũng đứng trước ngu cơ trở thành “miếng mồi” cho các nước đế quốc phân chia, xâu xé.

Để xâm chiếm Trung Quốc, các nước tư bản phương Tây, trước tiên là Anh, tìm mọi cách đòi chính quyền Mãn Thanh phải “mở cửa”, đòi tự do buôn bán thuốc phiện-món hàng mang lại lợi nhuận lớn cho giới tư bản.

Viện cớ chính quyền Mãn Thanh tịch thu và đốt thuốc phiện của các tàu buôn Anh, thực dân Anh đã tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc, được gọi là Chiến tranh thuốc phiện, bắt đầu từ tháng 6-1940 và kết thúc vào tháng 8-1842. Chính quyền Mãn Thanh phải kí Hiệp ước Nam Kinh, chấp nhận các điều khoản theo yêu cầu của thực dân Anh như: bồi thường chiến phí, nhượng lại Hồng Công và mở cửa 5 cửa biển cho tàu Anh được ra vào buôn bán. Đây là mốc mở đầu quá trình biến Trung Quốc từ một nước phong kiến độc lập trở thành nước nửa thuộc địa, nửa phong kiến.

Sau Chiến tranh thuốc phiện, các nước đế quốc từng bước xâu xé Trung Quốc. Đến cuối thế kỉ XIX, Đức đã chiếm vùng Sơn Đông; Anh chiếm vùng châu thổ sông Dương Tử (Trường Giang); Pháp chiếm vùng Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông; Nga, Nhật Bản chiếm đóng vùng Đông Bắc….

Bình luận (0)
Ngọc Ngọc
5 tháng 12 2018 lúc 20:31

2) ND: Được tiến hành trên nhiều lĩnh vực kinh tế,chính trị,xã hội,văn hóa,giáo dục,quân sự. +) Về kinh tế: Chính phủ đã thi hành một loạt những cải cách tiến bộ như thống nhất tiền tệ,xóa bỏ sự đọc quyền ruộng đất của gia cấp phong kiến,tăng cường p/triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn,xây dựng cơ sở hạ tầng,đường xá.cầu cống phục vụ giao thông liên lạc +)Về chính trị,xã hội: Chế động nông nô đc bãi bỏ, đưa quý tộc tư sản hóa và đại tư sản lên nắm chính quyền, ban hành hiến pháp 1889,thiết lập chế độ quân chủ lập hiến +) Về giáo dục: Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc,chú trọng nội dung khoa học kĩ thuật trong chương trình giảng dạy,cử nhg h/sinh ưu tú đi du học ở phương tây. +)Về quân sự: Quân đội được tổ chức theo kiểu phương Tây,chế độ nghĩa vụ thay cho chế độ chưng binh.Công nghiệp đóng tàu,sản xuất vũ khis đc chú trọng.

Kết quả: Đến cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Nhật Bản có sự p/triển vượt bậc,thói khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa,p/triển thành một nước tư bản công nghiệp.

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Khánh Linh
12 tháng 11 2018 lúc 21:21

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

Tháng 8/1566

CM Hà Lan

Lật đổ ách thống trị của TD Tây Ban Nha

1640-1688

CMTS Anh

Mở đừơng cho CNTB phát triển, xóa bỏ chế độ phong kiến

1775-1783

Chiến tranh giành độc lập của các nước Bắc Mĩ

Anh thừa nhận nền độc lập của các thuộc địa, Hợp chủng quốc Mĩ ra đời

1789-1794

CMTS Pháp

Lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp TS lên cầm quyền, đưa CNTB phát triển

Những năm 60 của TK XVIII

Cuộc CM Công nghiệp

Hàng loạt máy móc, thiết bị ra đời

1871

Công Xã Pa-ri

Cuộc CM vô sản đầu tiên chống lại giai cấp TS

1911

CM Tân Hợi

CĐ quân chủ chuyên chế bị lật đổ, CĐ cộng hòa ra đời, tạo điều kiện thuận lợi cho CNTB phát triển

Tháng 1/1868

Cuộc duy tân Minh Trị

Đưa Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ trở thành nước thuộc địa, phất triển thành nước TBCN

1914-1918

Cuộc chiến tranh TG thứ nhất

Gây tai họa cho nhân loại, đem lại lợi ích cho các nước thắng trận

Bình luận (0)
lã hoàng trà my
12 tháng 11 2018 lúc 20:35
Thời gian Sự kiện Kết quả
1640-1688 Cách mạng tư sản Anh

Mở đường cho CNTB phát triển.

1775-1783 chiến tranh giành độc lập các thuộc địa ở Bắc Mĩ

giành đọc lập, hợp chủng quốc Hoa Kì ra đời

1789-1794 cách mạng tư sản Pháp lật đổ CĐPK, mở đường cho CNTB phát triển
2-1848 tuyên ngôn đảng cộng sản là văn kiện quan trọng của chủ nghĩa xã hội- khoa học
28-9-1864 quốc tế thứ nhất thành lập truyền bá học thuyết Mác
1868 duy Tân minh trị Nhật chyển sang chủ nghĩa đé quốc
1871 công xã Pa-ri lật đổ chính quyền giai cấp tư sản
1911 cách mạng Tân Hợi thành lập Trung Hoa dân chủ
1914-1918 chiến tranh thế gới lần thứ nhất thuocj địa thế giới được chi lại

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN