Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lâm Đồng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 237
Điểm GP 15
Điểm SP 157

Người theo dõi (74)

Ran Mouri
lê huân
You Are Mine

Đang theo dõi (0)