Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 28
Số lượng câu trả lời 1280
Điểm GP 188
Điểm SP 1262

Người theo dõi (376)

huong vu
Fenny
Lina Minh Linh

Đang theo dõi (597)

Dòng thời gian