Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 19
Số lượng câu trả lời 207
Điểm GP 14
Điểm SP 175

Người theo dõi (86)

Đang theo dõi (17)

nhất thiên
Vũ Bảo Trâm
Boy cô đơn
Vương Thảo Ly

Dòng thời gian