Bài 14 : Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

võ hồ duy
Xem chi tiết
Lê Đức Mạnh
Xem chi tiết
kim hanie
Xem chi tiết
Anh Dương Na
28 tháng 12 2022 lúc 8:29

Vì:

- Đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên dành được thắng lợi trên thế giới.

- Lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng đưa người lao động lên nắm chính quyền và xây dựng chế độ mới - chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bình luận (0)
Jenie thỉu
Xem chi tiết
HỒNG NHUNG LÊ
Xem chi tiết
Đỗ Thị Minh Ngọc
29 tháng 4 2022 lúc 22:50

Tham khảo

* Những đề nghị cải cách ở việt nam cuối thế kỉ XIX là:

- Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).

- Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.

- Nguyễn Trường Tộ (1863 - 1871): đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại. phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục,…

- Nguyễn Lộ Trạch (1877 - 1882): đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

* Vì :

-  Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được vì có những hạn chế:

+ Vẫn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc.

+ Chưa xuất phát từ những vấn đề cơ bản của thời đại là: giải quyết mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp xâm lược và giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

+ Triều đình phong kiến bảo thủ, cự tuyệt mọi đề nghị cải cách.

 


  

Bình luận (0)
kodo sinichi
30 tháng 4 2022 lúc 8:19

refer

 

* Những đề nghị cải cách ở việt nam cuối thế kỉ XIX là:

- Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).

- Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.

- Nguyễn Trường Tộ (1863 - 1871): đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại. phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục,…

- Nguyễn Lộ Trạch (1877 - 1882): đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

* Vì :

-  Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được vì có những hạn chế:

+ Vẫn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc.

+ Chưa xuất phát từ những vấn đề cơ bản của thời đại là: giải quyết mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp xâm lược và giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

+ Triều đình phong kiến bảo thủ, cự tuyệt mọi đề nghị cải cách.

 

Bình luận (0)
BOX GDCD HOC24,OLM
Xem chi tiết
✎﹏ϯǜทɠ✯廴ěë︵☆
19 tháng 3 2022 lúc 5:43

Tham Khảo

- Cách mạng tư sản Hà Lan: mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại.

- Cách mạng tư sản Pháp: cuộc cách mạng triệt để nhất.

- Phong trào công nhân: cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản.

- Sự ra đời của chủ nghĩa Mác: vũ khí đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới.

- Sự phát triể của phong trào giải phóng dân tộc và sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga 1917: mở ra một thời kì mới - thời kì lịch sử thế giới hiện đại.

Bình luận (0)
Anna Lee
Xem chi tiết
thuc quyen thái
Xem chi tiết
thuc quyen thái
Xem chi tiết
thuc quyen thái
Xem chi tiết
Chanh Xanh
13 tháng 12 2021 lúc 19:43

Tham khaot

 

* Giai đoạn thứ nhất: 1914 - 1916

Thời gian

Chiến sự

Kết quả

1914

- Ở phía Tây : ngay đêm 3/8 Đức tràn vào Bỉ, đánh sang Pháp.

- Cùng lúc ở phía Đông; Nga tấn công Đông Phổ.

- Đức chiếm được Bỉ, một phần nước Pháp uy hiếp thủ đô Pa-ri.

- Cứu nguy cho Pa-ri.

1915

Đức, Áo - Hung dồn toàn lực tấn công Nga.

Hai bên ở vào thế cầm cự trên một mặt trận dài 1200 km.

Năm 1916

Đức chuyển mục tiêu về phía Tây tấn công pháo đài Véc-đoong.

Đức không hạ được Véc-đoong, hai bên thiệt hại nặng.

Từ năm 1916

Chiến tranh chuyển sang giai đoạn cầm cự ở cả hai phe.

 

 

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)