Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 279
Điểm GP 117
Điểm SP 1570

Người theo dõi (937)

Đang theo dõi (2)

Nguyen Thi Mai
Phạm Ngọc An

Dòng thời gian