Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 7
Số lượng câu trả lời 234
Điểm GP 77
Điểm SP 140

Người theo dõi (13)

Trâm Đỗ Lê
Phạm Quỳnh Mai
TÍNH NGÔ
Quoc Tran Anh Le
Ebe Hà :)

Đang theo dõi (22)

Bảo Chu Văn An
Quý Lương
minh nguyet
Dzịt
Sen Phùng