Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thừa Thiên Huế , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 108
Điểm GP 70
Điểm SP 67

Người theo dõi (3)

Trâm Đỗ Lê
Hải Đức
phạm băng nhi

Đang theo dõi (1)

Quoc Tran Anh Le