dswat monkey

thực hiện các phép tính sau

\(\left(\sqrt{3-\sqrt{5}}+\sqrt{3-\sqrt{5}}\right)^2\)

Doraemon2611
26 tháng 9 lúc 5:06

`(\sqrt{3-\sqrt{5}}+\sqrt{3-\sqrt{5}})^2`

`=(2\sqrt{3-\sqrt{5}})^2`

`=4(3-\sqrt{5})`

`=12-4\sqrt{5}`

Bình luận (0)
Sunshine
26 tháng 9 lúc 5:20

`= (2 sqrt (3 - sqrt 5))^2`

`= 4 . (3 - sqrt 5)`

`= 12-  sqrt 20.`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
M A S T E R🍎『LⓊƒƒỾ 』⁀...
Xem chi tiết
nguyen la nguyen
Xem chi tiết
sún 2k4
Xem chi tiết
꧁Gιʏuu ~ Cнᴀɴ꧂
Xem chi tiết
Dung Vu
Xem chi tiết
Dung Vu
Xem chi tiết
Võ Văn huy
Xem chi tiết
Thúy Trầnn
Xem chi tiết
Frienke De Jong
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Phương
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)