Dung Hoa

đội văn nghệ lớp 6A có từ 21 đến 29 người , khi hát song ca số người của đội văn nghệ xếp vừa hết . Hỏi đội nghệ có bao nhiêu người, biết rằng khi hát tốp ca nếu xếp theo nhóm 9 người thì thừa ra  1 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 10 2023 lúc 15:45

Gọi số người của đội văn nghệ là x(người)(ĐK: \(x\in Z^+\))

Nếu chia nhóm thành 9 người/nhóm thì thừa ra 1 người nên chắc chắn là x-1 chia hết cho 9

=>\(x-1\in B\left(9\right)\)

mà 21<=x<=29

nên x-1=27

=>x=28

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Hoang Minh Ha
Xem chi tiết
Tường Vy
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Đào Quang Long
Xem chi tiết
Đỗ Minh Thuận
Xem chi tiết
Đào Quang Long
Xem chi tiết
hanhdung
Xem chi tiết