Con Rồng, Cháu Tiên

KaZH2

Định nghĩa truyền thuyết là gì ?

Nguyễn Thanh Huyền
15 tháng 9 2017 lúc 13:05

Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể và các nhân vật và sự kiện lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo. Truyền thuyết thể hiện cách đánh giá của nhân dân đối với nhân vật và sự kiện được kể.

Bình luận (0)
Lê Nguyên Khang
15 tháng 9 2017 lúc 16:20

Truyen thuyet la loai truyen dan gian ke ve nhan vat va su kien lich su thoi qua khu.Truyen thuyet thuong co cac chi tiet tuong tuong ki ao .Truyen thuyet con la cach danh gia cua nhan dan voi nhan vat va su kien lich su duoc ke den

Bình luận (0)
Công chúa dễ thương
15 tháng 9 2017 lúc 16:50

Loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo.Truyền thuyết thể hiên thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối vs các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể.

Ý nghĩa của truyền thuyết có trong sách mà bnbucminh

Bình luận (0)
Trình Khánh Vân
19 tháng 9 2017 lúc 20:56
Truyền thuyết là truyện dân gian kể về lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo. Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật được kể.
Bình luận (0)
Trần Phương Linh
22 tháng 9 2017 lúc 9:40

Truyền thuyết kể về các nhân vật, sự kiện lịch sử hoặc có liên quan đến lịch sử có sử dụng yếu tố kì diệu, không có thật. Qua đó thể hiện cách đánh giá của nhân dân đối với những nhân vật, sự kiện lịch sử được kể. Qua đó thể hiện quan niệm ước mơ của nhân dân về một cuộc sống, một xã hội tốt đẹp hơn thông qua cuộc đấu tranh giữa cái Thiện và cái Ác.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Mai Thanh
28 tháng 9 2017 lúc 15:05

Truyền thuyết là những truyện kể truyền miệng kể lại truyện tích các nhân vật lịch sử hoặc giải thích nguồn gốc các phong vật địa phương theo quan điểm của nhân dân, biện pháp nghệ thuật phổ biến của nó khoa trương, phóng đại, đồng thời nó cũng sử dụng yếu tố hư ảo, thần kỳ như cổ tích và thần thoại

Bình luận (0)
Chippy Linh
15 tháng 9 2017 lúc 10:40

Truyền thuyết là loại truyện kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng, kì ảo. truyền thuyết thể hiện cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể.

Bình luận (0)
Trà My My
15 tháng 9 2017 lúc 10:53

Truyền thuyết là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo. Truyền thuyết thể hiện cách đánh giá của nhân dân đối với nhân vật, sự kiện lịch sử được kể

Bình luận (0)
Công chúa dễ thương
15 tháng 9 2017 lúc 18:07

cảm ơn bn nhavui

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Linh
Xem chi tiết
kethattinhtrongmua
Xem chi tiết
Utimate Robot
Xem chi tiết
Lê Thị Bích Thảo
Xem chi tiết
My love
Xem chi tiết
Đào Thị Quỳnh Giang
Xem chi tiết
Công Chúa Hoa Hướng Dươn...
Xem chi tiết
Hoàng Mỹ Hạnh
Xem chi tiết
Nguyễn Diệu Linh
Xem chi tiết