Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 28
Số lượng câu trả lời 419
Điểm GP 36
Điểm SP 569

Người theo dõi (53)

Vân Thu
A.R.M.Y
ko có tên

Đang theo dõi (2)