Hải Đăng

Bài 16: Cho một hình chữ nhật và một hình thoi (như hình vẽ), đường chéo EK và FH của hình thoi
lần lượt bằng chiều rộng, chiều dài của hình chữ nhật ABCD, biết hình chữ nhật ABCD có
chiều dài gấp đôi chiều rộng và có diện tích bằng 32m2. Tính diện tích hình thoi EFKH .

Collest Bacon
26 tháng 10 2021 lúc 7:25

tham khảo :

Nếu chuyển hình thoi sang hình chữ nhật ta thấy  gấp đôi vì hình thoi có 4 cạnh bằng nhau mà cạnh của nó gấp đôi chiều rộng hình chữ nhật như chiều dài của nó

 nên diện tích hình thoi là : 32 x 2 =64m2

Đ/S : S hình thoi EFKH = 64m2

Bình luận (6)
Nguyễn Đoàn Nam Khánh
16 tháng 12 2021 lúc 10:48

Sao mọi người chép nhau nhiều vậy?

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Gle Ea
Xem chi tiết
Nguyễn Đoàn Nam Khánh
Xem chi tiết
Vũ Bằng Linh
Xem chi tiết
Công an Thạch Sơn
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Thảo
Xem chi tiết
Hoàng Khánh An Đỗ
Xem chi tiết
Khánh Linh Vũ Thị
Xem chi tiết
ĐẶNG QUỲNH THƠ
Xem chi tiết