Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 120
Số lượng câu trả lời 38
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (1)

ILoveMath

Hải Đăng

Câu 1. Điền vào chỗ (...)Ý tưởng cơ giới hóa việc tính toán đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của .................. Năm 1642, nhà bác học Blaise Pascal đã sáng chế ra ......................... Pascaline.

A. Chiếc máy tính cơ khí / máy tính C. máy tính / chiếc bàn tính hiển thị số

B. Bàn phím / tính toán D. máy tính / chiếc máy tính cơ học

Câu 2. Đây là hình ảnh của?

A. chiếc máy tính cơ học

B. bàn phím số

C. máy tính điện - cơ

D. Máy tính ENIAC

Câu 3. Trong lịch sử máy tính điện tử, có bao nhiêu thế hệ may tính?

A. 1 B. 3 C. 5 D. 7

Câu 4. Đâu là đặc điểm chính của thông tin số?

A. Dễ dàng được nhân bản và lan truyền

B. Dễ dàng bị xóa bỏ hoàn toàn nhờ thuật toán thông minh

C. Chỉ có thể chia sẻ qua mạng xã hội

D. Hoàn toàn miễn phí

Câu 5. Yếu tố nào để nhận biết độ tin cậy của thông tin?

A. Bài viết được đông đảo ý kiến ủng hộ C. Tính mới của thông tin B. Bài đăng có hình ảnh minh họa D. Nguồn cung cấp thông tin

Câu 6. Điền vào chỗ trống: Thông tin số được nhiều tổ chức và cá nhân lưu trữ với dung lượng rất lớn, ....... A. được truy cập tự do và có độ tin cậy khác nhau.

B. được bảo hộ quyền tác giả và không đáng tin cậy.

C. được bảo hộ quyền tác giả và có độ tin cậy khác nhau. D. được bảo hộ quyền tác giả và rất đáng tin cậy.