Hoàng Khánh An Đỗ

Một mảnh đất làm khu vui chơi dạng hình chữ nhật có chiều dài 44m và chiều rộng 28m
a) Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật 
b) Trên mảnh đất đó người ta trồng 4 thảm cỏ hình thoi có ích thước bằng nhau, mỗi hình thoi có hai đường chéo lần lượt là  8m và 16m. Hỏi diện tích 1 thảm cỏ là bao nhiêu?
c) Giá tiền hoàn thiện 1 mét vuông cổ trong khu đất là 85000 đồng. Hỏi phải trả bao nhiêu tiền để hoàn thiện 4 thảm cỏ trong khu vui chơi đó

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 1 2023 lúc 11:43

a: Diện tích mảnh đất là 44*28=1232m2

b: Diện tích 1 thảm cỏ là:

16*8/2=16*4=64m2

c: Số tiền hoàn thiện 4 thảm cỏ là:

64*4*85000=21760000(đồng)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ng Minh
Xem chi tiết
Tram Anh
Xem chi tiết
Minh  Đức _HERO TEAM
Xem chi tiết
People
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Vân
Xem chi tiết
Trần Thu Huyền
Xem chi tiết
thanh hang ngo
Xem chi tiết
Hoàng Minh duc
Xem chi tiết
Nguyễn Duy 	Khương
Xem chi tiết