Nguyễn Quỳnh Anh

Một hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt bằng chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật có chu vi bằng 32 cm, chiều rộng bằng 𝟏𝟑chiều dài. Hình thoi đó có diện tích là: A. 24 cm B. 24 cm2 C. 48 cm2 D. 48 cm

Bùi Nguyễn Đại Yến
26 tháng 11 2021 lúc 8:54

B

Bình luận (0)
Rhider
26 tháng 11 2021 lúc 8:55

Nửa chu vi hình thoi cũng như hình chữ nhật là :

32 : 4 = 8 ( cm )

Ta suy ra là sơ đồ :

Chiều dài : !---!

Chiều rộng : !-!

Theo sơ đồ , tổng số phần bằng nhau là :

3 + 1 = 4 ( phần )

Chiều dài ( cũng tương ứng với đường chéo thứ 1 ) là :

8 : 4 x 3 = 6 ( cm )

Chiều rộng ( cũng tương ứng với đường chéo thứ 2 ) là :

8 - 6 = 2 ( cm )

Diện tích hình thoi là :

6 x 2 = 12 ( cm2 )

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Bằng Linh
Xem chi tiết
Hi Hi
Xem chi tiết
32	Nguyễn Thanh	Quang
Xem chi tiết
Nguyễn Đoàn Nam Khánh
Xem chi tiết
Gle Ea
Xem chi tiết
tran huu khai hoan
Xem chi tiết
32.Phạm Thị Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Ngô Minh Gia Huy
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Tú UYên
Xem chi tiết