Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 165
Số lượng câu trả lời 3335
Điểm GP 22
Điểm SP 2068

Người theo dõi (82)

Thanh Trúc
Ngô Quang Trực
Lưu Duy

Đang theo dõi (3)

Đỗ Thanh Hải
Đỗ Quyên
Thu Hồng