Lizy
Bagel
12 tháng 4 lúc 21:31

21b

22d

23b

24b

25d->the

26b->were destroyed

27b->playing

28c->me

#\(yGLinh\)

Bình luận (0)
A DUY
12 tháng 4 lúc 21:30

21b 22d 23d 24b 
25d 26b 27b 28 a

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
13 tháng 4 lúc 1:40

21 B

22 D

323 B

24 B

25 D

26 B

27 B

28 C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết