Ly Nguyen

You should....... For an hour ( relaxation)

Hoàng Hạnh Nguyễn
19 tháng 4 2021 lúc 22:10

Relax nha

Bình luận (0)
Dream_manhutツ
19 tháng 4 2021 lúc 22:11

You should relax for an hour

Bình luận (0)
hacker nỏ
10 tháng 11 2022 lúc 21:48

relax

Bình luận (0)
Lê Phan Bảo Khanh
31 tháng 8 lúc 22:05

relax (should + Vinf : nên làm gì)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Đức Lâm
Xem chi tiết
dhdw
Xem chi tiết
Lương Mai Chi
Xem chi tiết
Chúa hề
Xem chi tiết
Alice
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết
Trần Thị Su
Xem chi tiết
kakaruto ff
Xem chi tiết
Dương Minh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)