Lan Phương

Tìm và sửa lỗi sai trong phần in đậm

Although she wads very good at english,but she did not get the highest score in this test

Minh Nhân
14 tháng 3 2021 lúc 13:02

Although she wads very good at english,but she did not get the highest score in this test

=> X

 
Bình luận (1)
Lan Phương
14 tháng 3 2021 lúc 13:14

kk

Bình luận (0)
Lê Phan Bảo Khanh
31 tháng 8 2023 lúc 22:05

Sửa lỗi : but \(\to\) X

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
dương thị trúc tiên
Xem chi tiết
Huyềnn Nguyễnn
Xem chi tiết
Hoàng Minh Ngọc
Xem chi tiết
Buii Viet Anh
Xem chi tiết
Buii Viet Anh
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Thanh Ngân
Xem chi tiết
kakaruto ff
Xem chi tiết
Hường
Xem chi tiết
Nagito Komaeda
Xem chi tiết