(.I_CAN_FLY.)
19 tháng 3 lúc 10:37

1.Are you meeting

2.aren't playing

3.Where are you having

4.are flying

5.is giving

Bình luận (1)
Anh Thư Bùi
19 tháng 3 lúc 10:38

1 Are you meeting

 2 are not playing

3 Where are you having

4 are flying

5 is giving

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Ly Nguyen
Xem chi tiết
Lan Phương
Xem chi tiết
nnhivux(phốc)
Xem chi tiết
chu đức duy
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)