Hỏi đáp môn Vật lý

Quả bóng chứa khí nhẹ bay lên được là nhờ:

 • Trọng lực của quả bóng.

 • Lực đẩy lên cao của không khí.

 • Lực căng của khí trong quả bóng.

 • Lực hút xuống của Trái Đất.

Câu 2:


Một lò xo có chiều dài tự nhiên 10cm. Trong giới hạn đàn hồi, lần lượt treo vào lò xo các vật có khối lượng , thì lò xo bị dãn ra có chiều dài lần lượt là 13cm, 16cm. Khối lượng của hai vật có mối quan hệ là:

Câu 3:


Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của bình (xem hình vẽ) là……..

Câu 4:


Một hộp phấn nằm yên trên bàn là do:

 • Chỉ chịu tác dụng của của trọng lực.

 • Chịu tác dụng của hai lực cân bằng.

 • Chịu tác dụng của 2 lực không cân bằng.

 • Không chịu tác dụng của lực nào.

Câu 5:


Một quả cầu được treo đứng yên dưới một lò xo nằm dọc theo phương thẳng đứng. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên quả cầu là 100N. Khối lượng của quả cầu là…….kg.

 • 100

 • 10

 • 0,1

 • 1

Câu 6:


Ngoài chức năng để đo lực thì lực kế có thể sử dụng làm dụng cụ đo đại lượng nào khác trong các đại lượng sau đây:

 • Thể tích

 • Chiều dài

 • Chiều cao

 • Khối lượng

Câu 7:


Một bạn học sinh dùng một lực kế đo độ lớn của các lực khác nhau thì ghi lại được các giá trị của mỗi lần đo như sau: 1,2N; 1,9N; 2,2N. Độ chia nhỏ nhất của lực kế là…..N.

 • 0,1

 • 0,5

 • 1

 • 0,2

Câu 8:


Để đo thể tích của hòn sỏi cỡ , bình chia độ nào sau đây là thích hợp và chính xác nhất ?

 • Bình có GHĐ 100ml và ĐCNN 2ml.

 • Bình có GHĐ 150ml và ĐCNN 5ml.

 • Bình có GHĐ 100ml và ĐCNN 1ml.

 • Bình có GHĐ 250ml và ĐCNN 10ml.

Câu 9:


Trên một lực kế có ghi 5N. Từ vạch số 0 đến vạch số 1 chia làm 10 phần. Vậy giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của lực kế là:

 • 5N; 0,5N

 • 5N; 10N

 • 5N; 0,1N

 • 5N; 2N

Câu 10:


Một quả cân 1kg khi ở các vị trí có độ cao khác nhau trên Trái Đất, trọng lượng của nó nằm trong khoảng nào?

 • Từ 0N đến 10N

 • Luôn bằng 10N

 • Từ 9,87N đến 10N

 • Từ 9,78N đến 9,83N

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.