thùy trâm

Exercise: Change the following sentences into reported speech
1. “I’m tired of eating fish”, said Mary to Hellen

 Mary told Helen…………………………………..…………………………………………………….
2. “You must do your homework every day.”, said Miss Borne to us.

 Miss Borne told us ……………………………………………………………………………..………..
3. “Will we read the story?”, Billy said to his teacher

 Billy asked his teacher …………………………………………………………………………………..
4.“ Is it me you want to speak to ?” , Mary asked her boss

 Mary asked her boss……………………………………………................................................ ................
5. “Where are you going for your holidays?, asked Martha

 Martha asked her girlfriend……………………………………………………………………………….
6.“ Don’t go near the water, children”, said she

 She told her children ………………………………….................................................. ............................
7.He said, “ I’ll be here again tomorrow”

 He said that ………………………………….................................................... ........................................
8.We said to them, “ Your houses are very nice”

 We told them …………………………………………….................................................. .........................
9.She said,” How do you go to the circus?”

 She asked his brother ……………………………....................................... ................................................
10.“ How many classes are there in your school?” my mother asked.

 My mother asked me ……………………………………………………….............................................. ..
11.  “ Don’t forget to turn off the lights “. He said

 He told his wife …………………………………………………………………………………………….
12. “Listen to me and don’t make a noise in class.”, said the teacher to his students.

 The teacher told his students ……………………………………………………………………………….

^JKIES Nguyễn^
9 giờ trước (9:38)

B

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
9 giờ trước (9:31)

D

Bình luận (0)
Good boy
9 giờ trước (9:32)

D

Bình luận (0)
ミᵒ°ᒎᎥᎥ°ᵒ彡²ᵏ⁹
9 giờ trước (9:33)

Duy trì trật tự hai cực Ianta.

Giúp đỡ các quốc gia kém phát triển.

Đẩy lùi đói nghèo và bệnh tật trên thế giới.

Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

HT

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
9 giờ trước (9:29)

D

Bình luận (0)
Tuấn Hào
9 giờ trước (9:29)

Tháng 12-1989 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng có tác động mạnh mẽ đến tình hình thế giới?

Xu thế hòa hoãn Đông – Tây xuất hiện.

Trật tự thế giới đơn cực được hình thành.

Hai nhà nước Đức được thống nhất.

Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

Bình luận (0)
☆Châuuu~~~(๑╹ω╹๑ )☆
9 giờ trước (9:29)

D

Bình luận (0)
vinh le
9 giờ trước (9:15)

ai tra loi nhanh giup minh voi

 

Bình luận (0)

Tham khảo

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ chẳng những đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương; bảo vệ và phát triển thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945; mà còn mở ra giai đoạn cách ...

Bình luận (0)
Mi Mi Lê Hoàng
Hôm qua lúc 10:21

 Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 thắng lợi đã kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ, gian khổ nhưng cũng đầy anh dũng của quân và dân ta. Chiến thắng này đã ghi một mốc son chói lọi vào lịch sử dân tộc và thời đại, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và sức mạnh thời đại.
      – Đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam:
      + Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam, thống nhất đất nước và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
      + Buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva (7/1954) về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại các nước Đông Dương. Đồng thời chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp kéo dài hàng thế kỷ, mở ra bước phát triển mới cho cách mạng Việt Nam, Lào, Campuchia.
      + Chiến thắng này đã khẳng định đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời đã mở ra giai đoạn cách mạng mới để tiếp tục công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước.
      + Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã làm tăng thêm niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và cổ vũ toàn Đảng, toàn dân một lòng chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
       – Đối với phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới:
      + Chiến thắng này đã giáng một đòn chí mạng vào nền móng của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Báo hiệu sự thất bại chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa thực dân mới do đế quốc Mỹ cầm đầu.
      + Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng là chiến thắng chung của các nước trên bán đảo Đông Dương, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cũng như phong trào đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
      + Chiến thắng đã cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh giành độc lập, nhất là các nước châu Phi, châu Mỹ la-tinh. Đồng thời đã chứng minh một chân lý thời đại của chủ nghĩa Mác – Lênin: Các dân tộc bị áp bức, bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn, sáng tạo, biết đoàn kết và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định thắng lợi.

Bình luận (0)

Tham khảo tại

https://hoidap247.com/cau-hoi/3170443

Bình luận (0)
huehan huynh
Hôm kia lúc 20:03

Tham khảo 

undefined

Bình luận (0)
Lãnh Hàn
2 tháng 12 lúc 22:35

* Nhiệm vụ 

- Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, thực hiện sự hợp tác quốc tế, làm trung tâm điều phối các nỗ lực quốc tế và các mục tiêu chung.

* Ví dụ các tổ trức của LHQ có mặt tại VN : IOM , UNDP , FAO ...

* Việc làm : Hỗ trợ về kinh tế , lương thực , ổn định hòa bình ...

Bình luận (0)
Phan Thị Anh Thư
2 tháng 12 lúc 20:36

Tham khảo

Các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau vì:

- Các nước Tây Âu có chung nền văn minh, có nền kinh tế không cách biệt nhau lắm và từ lâu đã liên hệ mật thiết với nhau. - Sự hợp tác là cần thiết nhằm mở rộng thị trường, phát triển kinh tế, ổn định chính trị của các nước thành viên.

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)